...

De leidend ambtenaar van de inspectiedienst van het Riziv vorderde in 2012 1,2 miljoen euro terug en sprak voor bijna 809.000 euro effectieve boetes uit, en voor ruim 341.000 euro boetes met uitstel. De Kamer van Eerste Aanleg vorderde in eerste aanleg 2,8 miljoen euro terug, en legde voor zowat 1,3 miljoen euro effectieve en voor 643.000 euro 'uitgestelde' boetes op. In tweede aanleg kwamen die bedragen respectievelijk op 185.000, 68.000 en 41.000 euro uit. De Kamer van Beroep ten slotte eiste 3,6 miljoen euro terug en deelde 217.000 euro aan effectieve en 475.000 euro aan uitgestelde boetes uit.Systematische fraude"Die cijfers spreken uiteraard tot de verbeelding. Maar dit gaat over gevallen van systematische fraude, waarbij in een dossier meestal sprake is van tal van inbreuken", stelde dr. Bernard Hepp, directeur-generaal van de inspectiedienst van het Riziv, gisteren tijdens de voorstelling van het jaarverslag. "Frauderende artsen zijn en blijven een uitzondering."Toch vindt soms ook misbruik op grote schaal plaats. Neem nu de overconsumptie van longfunctietests door pneumologen. Begin 2009 voerde 85% van hen consequent meer dan drie tests uit, terwijl het KCE twee jaar voordien een advies verspreidde waarin stond dat drie tests ruim volstaan . Na dat KCE-rapport stelden de longartsen hun systematisch oververbruik niet bij. Maar een evaluatiecampagne van de DGEC sorteerde wel effect: in twee jaar daalden de uitgaven voor longfunctietests met ruim 5 miljoen euro. De besparing bedraagt zelfs meer dan 12 miljoen euro als men de groei van de uitgaven in de jaren vóór de campagne extrapoleert.Stok achter de deur"Zo zie je dat het verkeerd is om te focussen op onze directe 'return'", aldus Hepp. "Dit is een perfect voorbeeld van de indirecte opbrengsten van onze dienst. We fungeren als een soort stok achter de deur, waardoor artsen weerstaan aan de verleiding om vals te spelen. Dat we niet geliefd zijn, nemen we er met plezier bij."