...

De Prijs Klinische Paden wordt jaarlijks toegekend aan een multidisciplinair team dat op innoverende wijze de methodiek van zorgpaden/klinische paden toepast. De inbedding in de gehele organisatie en de beoordeling van de effecten van het klinische pad zijn ook belangrijke criteria.Zorpad is op maatDe prijs van 2.000 euro wordt dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. De winnende organisatie mag het project ook presenteren op een internationaal congres - dat is het European Pathways Congres dat volgend jaar in Amsterdam plaatsvindt. Het is de eerste keer dat de prijs aan een project uit de orthopedie wordt toegekend. De drie vorige keren zaten de bekroonde projecten telkens in de cardiovasculaire sfeer. De titel van het winnende project onderstreept dat een zorgpad op maat van de patiënt moet worden gesneden: "Zorgpaden binnen de orthopedie: gelijk waar mogelijk, anders waar nodig". De publieksprijs van 500 euro ging naar het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met het project 'Somatische screening en opvolging van metabool syndroom'.