...

De drie parlementsleden, waarbij voormalig Vlaams minister van gezondheid en welzijn Wouter Beke, stellen onder meer vast dat de overheidsschuld voor 81% federaal is. Niet allen de groeiende federale uitgaven maar ook de rentelasten wegen zwaar door. Terwijl het federale niveau slechts goed is voor 56% van de publieke uitgaven, sociale zekerheid inbegrepen. OnevenwichtOp die manier, zo vinden de drie volksvertegenwoordigers , "ontstaat een onhoudbaar evenwicht. Het vraagt om een overheveling van bevoegdheden naar het deelstaatniveau." Volgens een duidelijke logica. Inkomensvervangende uitkeringen zoals pensioenen, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zijn federaal. Kostencompenserende uitkeringen zoals gezins- en gezondheidsbeleid moeten deelstatelijk zijn. OuderenzorgDaarbij komt dat gezondheidszorg steeds meer ouderenzorg wordt. De regionale voorkeuren in dit domein lopen sterk uiteen. En dus moet die bevoegdheid homogeen aan de deelstaten worden overgedragen, vinden ze. "Haal dat koekoeksei uit de federale mand," zo luidt het. Want een bevalling in een Vlaams ziekenhuis is een kwart goedkoper, in de woonzorgcentra is er 25% meer zorgpersoneel dan in de andere deelstaten (...) en de levensverwachting in Vlaanderen ligt 2,5 jaar hoger dan in Wallonië. Dit laatste onder meer dankzij de grotere inzet op preventie. Daarvoor betalen de deelstaten terwijl de federale overheid er de vruchten van plukt.Zorg op maatBeke, Geens en Verherstraeten wijzen er nog op dat zorg zo dicht mogelijk bij de mensen moet staan en ze nauw mogelijk moet kunnen aansluiten op hun noden. Zorg op maat verstrekken is echter moeilijk met versnipperde bevoegdheden. "Het welzijns- en gezondheidszorgaanbod horen dan ook thuis op hetzelfde overheidsniveau," besluiten de drie CD&V-coryfeeën.Het integrale opiniestuk leest u hier: https://www.tijd.be/opinie/algemeen/haal-koekoeksei-van-gezondheidszorg-uit-federale-mand/10442946