...

De studie wijst erop dat het virus de ziekte verergert door een ongecontroleerde immuunreactie in gang te zetten, die uitmondt in ontsteking, weefselschade en ophoping van vocht in de longen. In geen enkel van de 90 monsters werden antistoffen tegen H7N9 teruggevonden. Sinds het virus in februari is opgedoken, zijn er minstens 132 bewezen gevallen van infectie geregistreerd en zijn 39 mensen eraan gestorven. Maar sinds de maand mei is geen enkel nieuw geval meer waargenomen. Volgens een studie die in juni in The Lancet is gepubliceerd, veroorzaakt het virus minder sterfte dan het H5N1-virus, maar meer dan het H1N1-virus. (referentie: Zhou J et al. Nature. 2013;doi:10.1038/nature12379)