...

De Belgische Beroepsvereniging van Gynaecologen - gesteund door de wetenschappelijke verenigingen VVOG en GGOLFB - wil de problematiek van de MIC-artsen graag op het programma zetten van de jubileumzitting van het Riziv op 30 januari 2014.Dokter Johan Van Wiemeersch: "Als de kwaliteit van de perinatale zorg in ons land dient te verbeteren door een reorganisatie die volledig is vastgelegd in KB van 1996, dan is het nu - 17 jaar later - hoog tijd dat de betrokken artsen worden vergoed en de tools bekomen om die zorgkwaliteit te verlenen."De overheid eist een enorme toename van de workload op de MIC-afdelingen, maar is vergeten om daar een honorering tegenover te plaatsen, gaat Van Wiemeersch verder. "Er ontbreekt een nomenclatuur voor de organisatie van de supervisie door de MIC-arts; voor de permanentie van de aso MIC-arts; voor het intra-uterien transportbeleid; voor het multidisciplinair overleg zoals dat bijvoorbeeld wel gebeurt in de oncologie; voor een aanpassing van de technische prestaties; en voor de terugbetaling van diagnostische testen die enorm belangrijk zijn voor de opvolging van de zwangerschappen."Kortom, de honorering van de MIC-artsen en van iedereen die betrokken is bij de begeleiding van hoogrisicozwangerschappen is minimaal ten opzichte van de maximale professionele belasting die geëist wordt, besluit dokter Van Wiemeersch. "En dat zal de motivatie van de pas erkende subspecialisten foetomaternele geneeskunde drukken."