...

"Dat gesprek over borstkanker met Jeff Hoeyberghs was voor onze patiënten verwarrend en voor de toehoorder met enige kennis ter zake walgelijk. Hij had het niet enkel over de behandeling van borstkanker bij zijn 41-jarige partner, maar ook over de therapie van borstkanker in het algemeen en dat stoort ons het meest", reageert Jan Bosteels, voorzitter van de VVOG.De gynaecologen pikken het niet dat Hoeyberghs hen bestempelt als "onbekwaam" in de behandeling van borstkanker. "We werden geschoffeerd door zijn uitspraak dat we niet in staat zijn borstkanker te opereren, maar ook zijn houding betreffende onze globale aanpak van deze aandoening met als enig doel, een optimale, lees kwaliteitsvolle zorg", licht dr. Bosteels toe.AbsurdTotaal absurd is volgens de gynaecologen dat Hoeyberghs ervoor pleit om bij borstkanker heel het borstklierweefsel weg te nemen en de andere gezonde borst meteen weg te snijden. "Dat getuigt op zijn minst gezegd van weinig respect voor en onvoldoende kennis van de huidige stand van zaken bij de lokale aanpak van deze ziekte. Dit, nogmaals, los van enige kennis van het dossier van zijn partner", aldus de gynaecoloog.De VVOG-voorzitter vreest dat heel wat patiënten die de uitzending hebben gezien nu hun heelkundige therapie en nabehandeling in vraag zullen stellen.GevaarlijkOok de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) reageert met ongeloof en verontwaardiging op de uitspraken van Jeff Hoeyberghs. "Dergelijke uitspraken zijn onaanvaardbaar, gevaarlijk en de RBSPS veroordeelt dit in de meest scherpe bewoordingen", zegt voorzitter dr. Frans Missotten.Zijn vereniging betreurt het dat dergelijke uitspraken de inspanningen van vele medische specialisten, betrokken in de behandeling van borstkanker, ondermijnen. "Dag in, dag uit gaan zij in moeilijke en delicate omstandigheden, op een verantwoorde manier met hun patiënten om, zowel wat betreft de medische verzorging als de psychologische opvolging. Kwaliteit, veiligheid en respect voor de patiënt zijn onze belangrijkste bekommernissen."Klacht bij de OrdeIn tegenstelling tot wat Jeff Hoeyberghs beweert, zijn de leden van de vereniging ervan overtuigd dat een multidisciplinaire aanpak de meest efficiënte en kwalitatieve aanpak is voor de patiënten. "Alle behandelingsmethoden voor kanker hebben hun verdiensten én hun plaats in een kwaliteitsvolle, patiëntgerichte behandeling. Precies de multidisciplinaire aanpak van kanker heeft toegelaten de voorbije jaren een betekenisvolle vooruitgang te boeken, met toegenomen overlevingskansen voor de patiënt."Het is onmogelijk in te schatten wat Jeff Hoeyberghs met zijn provocerende verklaringen wenst te bereiken, gaat dr. Missotten verder. "Maar het mag duidelijk zijn dat hij hiermee noch de patiënten, noch hun familieleden, noch artsen en verpleegkundigen een dienst bewijst. Wij overwegen dan ook om een klacht neer te leggen bij de Orde."