...

Er zijn ook aanwijzingen dat het aantal levertransplantaties tijdens de eerste 11 jaar sinds het uitvaardigen van de wet gedaald is. Maar er sterven nog altijd mensen aan een overdosis paracetamol, en daarom moeten extra maatregelen worden genomen. M.E. (referentie: Hawton K et al. BMJ. 2013;346:f403)