...

De prijsuitreikingceremonie vond plaats in het Paleis der Academiën in Brussel, in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Belgischeacademische, wetenschappelijke en politieke wereld. Deze prijzen zijn een concreet voorbeeld van de vele samenwerkingen die GSK Vaccines sinds jaar en dag aangaat met de academische sector in het algemeen, en meer specifiek met de Koninklijke Academiën voor Geneeskunde van België. De GSK Vaccines Prijzen voor wetenschappelijk onderzoek worden elke drie jaar uitgereikt in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en de Académie royale de Médecine de Belgique, en belonen het werk van twee Belgische onderzoekers, een Nederlandstalige en een Franstalige. De winnaars worden geselecteerd door een jury bestaande uit vaste leden van de twee Koninklijke Academiën voor Geneeskunde van België. De twee beloonde werken moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de basis- of klinische kennis op het gebied van de vaccinologie of de immunologie. Doctor Pierre Smeesters legde zich toe op een nieuw paradigma voor de immuniteit en de ontwikkeling van een vaccin tegen streptokokken van groep A, terwijl professor Claus Bachert de rol analyseerde de rol van Staphylococcus aureus en zijn enterotoxines in luchtwegaandoeningen, meer bepaald zijn rol in persisterende ontstekingsziekten.