...

De CM maakte een analyse bij zijn CM-leden: in 2018 werden bij 8.100 kinderen tussen 0 en 9 jaar oud trommelvliesbuisjes geplaatst.In sommige ziekenhuizen worden veel meer trommelvliesbuisjes geplaatst dan in andere. Het zette een lijst van ziekenhuizen op zijn website. Ziekenhuizen waar in verhouding veel trommelvliesbuisjes worden geplaatst, worden rood gemarkeerd. Ziekenhuizen waar de ingreep weinig wordt uitgevoerd, staan in een groen balkje.OnnodigVolgens Luc Van Gorp, voorzitter van de CM, is de variatie te groot om verklaard te kunnen worden door verschillen in de populatie. De verschillen lopen op tot veertien keer meer oorbuisjes tussen het ziekenhuis met het laagste aantal en dat met het hoogste aantal.In ziekenhuizen wordt te snel tot de ingreep overgegaan, luidt zijn conclusie. De ingreep met een dagopname kost het Riziv ongeveer 315 euro."Wij roepen de neus-, keel- en oorartsen dan ook op om de verschillen tussen praktijken te bespreken en om richtlijnen na te leven," stelt hij in een persmededeling. In de media klinkt het verwijt naar de artsen scherp.'Vertrouwen ondergraven'Daar komt dan ook reactie op. KNO-artsen noemen de beweringen van Van Gorp sterk overtrokken. Ze stellen dat er wel goede redenen zijn om trommelvliesbuisjes te plaatsen. De Bvas verwijt de CM-voorzitter dat hij artsen bij de bevolking verdacht probeert te maken. "Het systematisch ondergraven van het vertrouwen dat patiënten hebben in hun arts is schadelijk voor de volksgezondheid", waarschuwt het syndicaat.PraktijkvariatieDe CM hoefde de inspiratie om de grote praktijkvariatie in het plaatsen van oorbuisjes in de kijker te zetten, niet ver te halen.Op de website over praktijkvariabiliteit zette het Riziv ook de een dossier 'transtympanale drains' dat de variabililteit tussen de verschillende arrondissementen in kaart brengt.Het Riziv hoopt met het publiceren van die cijfers een discussie tot stand te brengen met de wetenschappelijke verenigingen van artsen.Te weinig betrouwbaar onderzoekDe CM verwijst naar de website gezondheidenwetenschap.be om hun stelling te onderbouwen dat trommelvliesbuisjes maar zelden zouden aangewezen zijn.De website beveelt aan om drains alleen te overwegen "bij kinderen die zeer frequent oorontstekingen hebben, erg ziek zijn door acute oorontstekingen, vaak antibiotica nodig hebben of niet genezen door antibiotica".De tekst, van de hand van Cebam-directeur Patrik Van Krunkelsven, geeft aan dat richtlijnen over het plaatsen van de drains nogal uiteenlopen. Richtlijnen zijn maar zwak onderbouwd Er is te weinig betrouwbaar onderzoek uitgevoerd. Dat houdt in dat artsen vaak zelf de afweging zullen moeten maken.Consult beter belonen'Nieuwe feiten' op Radio 1 vroeg dr. Van Krunkelsven om wat meer uitleg bij de discussie. Volgens de hoogleraar huisartsgeneeskunde was het vooral vroeger erg de gewoonte om buisjes te plaatsen."Daar komt men nu steeds meer van terug", vertelde hij. Men ziet dat een oorontsteking vaak zonder gevolgen spontaan geneest, en men moet dan eerst maar bewijzen dat trommelvliesbuisje effectief een voordeel hebben, stelt hij.Het gaat maar om een klein budget, geld is hier niet waarom het draait, denkt professor Van Krunkelsven. Maar hij denkt wel dat het beter zou zijn als uitleg geven aan de patiënt/de ouders beter zou beloond worden, en technische prestaties in verhouding wat minder.