...

Volgens officiële ramingen volstaat een begroting van 24,2 miljard om het actuele beleid ongewijzigd door te trekken. Dat is echter wel ruim 1,15 miljard lager dan waar het Riziv volgens de 3%-groeinorm recht op heeft. Dat zou goed zijn voor 25,3 miljard.Artsen besparenDe ziekenfondsen willen 100 miljoen besparen door het voorschrijven op stofnaam te bevorderen en beknibbelen minimaal 60 miljoen op de artsenhonoraria. Daar staat tegenover dat 95 miljoen geïnvesteerd wordt in een betere terugbetaling van tandzorg en 48 miljoen in de terugbetaling van psychotherapie. 15 miljoen wilden de ziekenfondsen reserveren om de toegankelijkheid van de zorg te verhogen, ook voor chronische zieken.Het Verzekeringscomité stemde over het voorstel maar kwam niet aan de vereiste tweederde meerderheid. Er waren 24 stemmen voor, 14 tegen bij één onthouding. Op de bank van de zorgverstrekkers zegden enkel de tandartsen ja.Nu volstaat bij een nieuwe stemronde een gewone meerderheid. Maandagmorgen onmiddellijk een tweede vergadering van het Verzekeringscomité - met slechts één agendapunt - samenroepen, had gekund. Echter, de meeste zorgverstrekkers waren al vertrokken waardoor onvoldoende leden overbleven om geldig te stemmen. Het Verzekeringscomité moet dus op een later tijdstip opnieuw worden samengeroepen. Volgens de krant De Standaard zou dat volgende week maandag zijn.