...

Met het startschot van het 'Observatorium voor chronische ziekten' krijgen patiënten - bij monde van patiëntenverenigingen - werkelijk inspraak bij het overheidsbeleid. Al in 2008 stelde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) in het kader van het 'Programma voor de verbetering van de levenskwaliteit met chronische ziektes 2009-2010' de oprichting van een 'Observatorium voor chronische ziekten' voor. De langdurige onderhandelingen om tot de regering Di Rupo I te komen, hebben voor jarenlange vertraging gezorgd.Twee afdelingenVolgens het organigram valt het Observatorium voor chronische ziekten onder de Wetenschappelijke Raad van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv. Het Observatorium zelf omvat twee afdelingen: een wetenschappelijke en een raadgevende. De Wetenschappelijke Afdeling omschrijft "de tenlasteneming van geneeskundige verzorging verleend aan patiënten met een chronische ziekte". De Raadgevende Afdeling van haar kant "heeft als opdracht de behoeften van deze patiënten te evalueren". Minister Onkelinx lijst de belangrijkste doelstellingen van het Observatorium op. Belangrijk is dat het Observatorium zorgt voor de erkenning van personen met een chronische aandoening. Ook de informatiedoorstroming naar alle betrokken partijen toe is voor verbetering vatbaar. De administratieve rompslomp is voor patiënten vaak een lijdensweg op zich en aan vereenvoudiging toe. De integratie van de chronisch zieken in de samenleving en de toegang tot chronische zorg kunnen nog veel beter. Eigen ritme van overlegLeidend ambtenaar Ri De Ridder is verheugd dat het Observatorium eindelijk van start kan gaan: "Chronische ziekten zijn een complexe materie. Het gaat ook over levenskwaliteit, comorbiditeit, sociaal-economische problemen en solidariteit. Bij de besluitvorming hierover hadden patiënten bijna geen inspraak. Met dit Observatorium komt daar eindelijk verandering in." Als voorzitter van de Wetenschappelijke Afdeling is Prof. Jean-Pierre Baeyens bijzonder verheugd dat het Observatorium eindelijk uit de startblokken is geschoten: "De wereld van de artsen is verschillend van de wereld van de patiënten. In het Observatorium staat de patiënt centraal en hebben ze inspraak." Micky Fierens, de voorzitter van de Raadgevende Afdeling, zei onomwonden dat dit een "grote dag voor patiëntenverenigingen" was. "Eindelijk beseft iedereen dat bij de patiëntenverenigingen een enorme kennis over een bepaalde aandoening aanwezig is."Samenstelling Wetenschappelijke Afdeling- 7 artsen, voorgedragen door de universiteiten;- 9 zorgverleners die de beroepsorganisaties vertegenwoordigen (2 huisartsen, 2 specialisten, 2 apothekers en 3 paramedici);- 9 leden voorgesteld door de verzekeringsinstellingen;- 2 leden aangewezen door de ministers die Sociale Zaken en Volksgezondheid onder hun bevoegdheid hebben;- 7 huisartsen voorgedragen door de universiteiten;- 2 leden voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties van de woonzorgcentra en de centra voor dagverzorging;- 4 leden voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties van de verpleegkundigen.Samenstelling Raadgevende Afdeling- 12 vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen;- 12 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van verenigingen voor hulp aan chronisch zieken (6 leden voorgedragen door vzw Vlaams Patiëntenplatform, 5 leden voorgedragen door vzw Ligue des Usagers des Services de Santé en 1 lid voorgedragen door vzw Patiënten Rat & Treff).