...

Het betreurt wel dat het er, met deze uitslag, net niet in slaagde een derde zetel voor de huisartsen in de Nationale Commissie binnen te halen.Bij de specialisten gingen veel stemmen verloren - ook bij Bvas, onderstreept Kartel. Er brachten veel minder specialisten een stem uit dan in 2014 - hoewel het aantal actieve specialisten stijgt. Bij de huisartsen is de daling van de deelname minder uitgesproken - en er zijn nu ook nog minder huisartsen actief dan in 2014.Kartel is in ieder geval blij dat het zijn specialistenzetel in de Nationale Commissie heeft kunnen behouden. Het onderstreept dat er een generatiewissel in de maak is en hoopt dat het syndicaat bij de volgende verkiezingen ook bij de specialisten sterker zal staan. Volgens directeur Rita Cuypers is het verschil in visie tussen de verschillende syndicaten voor de huisartsen ook duidelijker dan voor de specialisten.Cuypers vindt wel dat er wel meer waardering zou mogen zijn voor het werk dat de artsenvertegenwoordigers verzetten. En artsen die hun stem wel willen laten horen, zou het wat minder lastig mogen worden gemaakt.Volgens de directeur is het Kartel altijd bereid tot samenwerking met andere syndicaten, voor zover dat in overeenstemming is met het eigen programma.