Het Erasmus MC, het Maasstad Ziekenhuis en het Oogziekenhuis Rotterdam gaan tussen december van dit jaar en januari van volgend jaar in twaalf ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland onderzoek doen naar gezondheidsschade door consumentenvuurwerk. Dat moet gegevens opleveren over de letsels, de schade op langere termijn en de daarmee samenhangende kosten.

Op die manier willen de onderzoekers een "betrouwbaar en compleet beeld" geven van de omvang van de gezondheidsschade door consumentenvuurwerk.

In Nederland leeft het debat sterk over het al dan niet verbieden van consumentenvuurwerk. Twee jaar geleden richtten twee Nederlandse oogartsen het zogenaamde vuurwerkmanifest op, dat streeft naar een verbod op consumentenvuurwerk (vuurwerk mag alleen nog door professionals worden aangestoken) tegen 2020.

Het Erasmus MC, het Maasstad Ziekenhuis en het Oogziekenhuis Rotterdam gaan tussen december van dit jaar en januari van volgend jaar in twaalf ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland onderzoek doen naar gezondheidsschade door consumentenvuurwerk. Dat moet gegevens opleveren over de letsels, de schade op langere termijn en de daarmee samenhangende kosten. Op die manier willen de onderzoekers een "betrouwbaar en compleet beeld" geven van de omvang van de gezondheidsschade door consumentenvuurwerk. In Nederland leeft het debat sterk over het al dan niet verbieden van consumentenvuurwerk. Twee jaar geleden richtten twee Nederlandse oogartsen het zogenaamde vuurwerkmanifest op, dat streeft naar een verbod op consumentenvuurwerk (vuurwerk mag alleen nog door professionals worden aangestoken) tegen 2020.