...

De onderzoekers zullen de ontwikkeling van adolescenten volgen, genetische en omgevingsrisicofactoren voor geestelijke gezondheidsproblemen identificeren en voorspellende modellen ontwikkelen met het oog op vroegtijdige interventie. Voor de studie worden gegevens verzameld van 1.000 Europese jongeren die hulp zoeken tussen 12 en 24 jaar oud.De Europese Commissie heeft daarvoor 9,7 miljoen euro veil. Naast de Universiteit Maastricht zullen 16 instellingen in negen landen, waaronder Nederland, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Estland, Kroatië, Servië en Australië, meewerken aan Youth-GEMs.Volgens Youth-Gems is de studie om verschillende redenen uniek. Vooral zeggen de onderzoekers de moleculaire en neurobiologische kennis te willen vergroten over de wisselwerking tussen genetische, epigenetische en omgevingsfactoren die de overgang van geestelijke gezondheid naar geestesziekte bij jongeren drijven of voorkomen.