...

De 'Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren' dateert van 23 mei 2013. Deze wet werd ondertussen aangepast door "de wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid" van 10 april 2014.DermatologenTegen de wet uit 2013 en aanpassingen uit 2014 gingen verschillende partijen in beroep. Voor de Belgische Beroepsvereniging voor Dermatologie en Venerologie was vooral niet duidelijk of bepaalde handelingen al dan niet onder de wet vallen: het verwijderen van tatoeages, het aanbrengen van permanente make-up, laserbehandelingen.Het Grondwettelijk Hof verwerpt deze bezwaren. Zo is het voor het Hof duidelijk dat het verwijderen van tatoeages maar valt onder deze wet (en het reclameverbod) in zoverre dat gebeurt met technieken die behoren tot de esthetische geneeskunde of heelkunde;Het aanbrengen van permanente make-up, in zoverre dat te vergelijken is met tatoeage, valt niet onder de toepassing van de wet van 23 mei 2013, omdat ook tatoeage expliciet buiten het toepassingsgebied van de wet is gehouden.LaserbehandelingBehandelingen met een laser van klasse IV of hoger en met fel pulserend licht krijgen ook aandacht in het Arrest. De dermatologen vinden het niet duidelijk hoever volgens deze wet schoonheidsspecialisten met laserbehandelingen mogen gaan. Maar volgens het Grondwettelijk Hof vallen deze laserbehandelingen ook al niet onder de wet van 23 mei 2013.De ministerraad voert als verdediging van de uitzondering voor laserbehandeling aan dat epileertechnieken met een laser al vaak wordt uitgevoerd door schoonheidsspecialisten. Dat maakt een aparte regeling noodzakelijk, vindt de regering.Het Grondwettelijk Hof vindt het dat het aan de regering is om te oordelen of voor een specifieke techniek een apart regeling nodig is. Het Grondwettelijk Hof aanvaardt wel niet het argument van de ministerraad dat de uitzondering voor de laserbehandelingen alleen maar zou gelden als het gaat om het verwijderen van lichaamshaar .Therapeutisch of esthetisch?Ook de bezwaren van de andere partijen verwerpt het Hof. De rechters vinden het onderscheid tussen wervende reclame en praktijkinformatie bijvoorbeeld scherp genoeg. Ook voor mededelingen over de prijs is de context, en de manier waarop, doorslaggevend.Naar het argument dat het onderscheid over behandelingen met een therapeutisch dan wel esthetisch karakter niet altijd duidelijk zou zijn, heeft het Hof evenmin oren: "Zodra een ingreep naast een esthetisch doel ook enig therapeutisch of reconstructief doel heeft, hoe gering of ondergeschikt ook, valt hij (...) buiten het toepassingsgebied van de bestreden wet." En: "Daarentegen volstaat het psychologische voordeel dat gepaard gaat met het veranderen van het lichaamsuiterlijk niet om die ingreep als deels therapeutisch te kwalificeren."