...

De kinderartsen hadden het beroep ingesteld omdat het systeem van gebundelde financiering pasgeboren kinderen niet als een afzonderlijke patiëntengroep erkent.De regering voerde aan dat het niet de wet op de laagvariabele zorg is, waartegen het beroep werd aangetekend, dat bepaalt op welke patiëntengroepen de gebundelde financiering van toepassing is. Die patiëntengroepen zijn vastgesteld in een uitvoerings-KB (KB van 2 december 2018). Het Grondwettelijk Hof volgt die redenering en stelt dat het niet bevoegd is om een Koninklijk Besluit aan de Grondwet af te toetsen. Het verklaart daarom het verzoek om de wet te laten vernietigen onontvankelijk.De kinderartsen hebben daarnaast nog bezwaren ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet zelf.