...

Dat meldt het Advocatenkantoor Callens van professor gezondheidsrecht Stefaan Callens (KU Leuven) in zijn nieuwsbrief vandaag. U vindt de link naar dit complexe vonnis onderaan dit artikel.Hoe zit de vork in de steel? In ons land is de geneesmiddelendistributie strikt geregeld. De wet waakt erover dat aan de geneesmiddelenbehoeften van patiënten wordt voldaan. Bedrijven, groothandelaars en groothandelaars-verdelers moeten volgens het Grondwettelijk Hof hun productie, voorraad of leveringen afstemmen op de behoeften van de Belgische markt. Ze dienen dus prioritair aan apothekers, ziekenhuizen en groothandelaars-verdelers in België te leveren. De bedoeling van de nu dus geschorste wet van 7 april 2019 was precies om de leveringsmogelijkheden van groothandelaars-verdelers hiertoe te beperken. In haar arrest van 18 juli schorst het Grondwettelijk Hof art. 3, 2° van de wet van 7 april. Volgens het Hof blijkt immers niet in welk opzicht de maatregel geschikt is om de vooropgestelde doelstelling te bereiken. Uit de voorhanden zijnde gegevens, aldus de nieuwsbrief van het advocatenkantoor, blijkt bijvoorbeeld niet dat de activiteiten van groothandelaars -die geen groothandelaars-verdelers zijn- invloed hebben op de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen in België. https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-116n.pdf