...

Het mentaal welzijn van de bevolking staat door de pandemie extra onder druk. Ook het laatste GEMS-rapport benadrukte het belang ervan bij kwetsbare doelgroepen zoals studenten, jongeren en ouderen.Op vraag van minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) besliste de ministerraad vorige vrijdag drie tijdelijke maatregelen goed te keuren. Ze zijn bedoeld om de geestelijke gezondheidszorg van deze drie specifieke groepen te verbeteren en te versterken.Aan een eerste maatregel gaat 1,5 miljoen op. Het betreft de organisatie van laagdrempelige groepssessies voor studenten. Vandaag al bieden universiteiten en hogescholen dergelijke sessies online aan. Ze richten zich op studenten met stress, somberheid of angstgevoelens. Een psycholoog geeft tips en tricks om stress onder controle te houden en geeft aan wat je kan doen als je je echt niet goed voelt en/of bij wie je terecht kan voor meer hulp. Met het beschikbare budget worden deze sessies voor studenten voortaan volledig terugbetaald. De samenwerking loopt via de hogescholen, studentenverenigingen en psychotherapeutische centra van de universiteiten.Om kwetsbare jongeren tussen 16 en 25 jaar te ondersteunen, bestaan er zogenaamde 'mobiele teams' die bij jongeren thuis, op school of op het CLB kunnen langsgaan. Vandenbroucke wil dit systeem versterken en trekt hiervoor 3,7 miljoen euro uit. Specifiek gaat het dan over jongeren met psychische klachten zoals angst, depressieve gevoelens, gebrek aan sociale contacten of een toenemend gevoel van onzekerheid.Voorts worden de komende weken de mobiele teams volwassenen uitgebreid naar de groep 65-plussers. Dit kost 21,7 miljoen. Uitgangspunt is de dubbele vaststelling dat er momenteel weinig hulp bestaat voor deze ouderen en dat ze mentale zorg eerder uit de weg gaan dan dat ze ernaar zoeken. Dat maakt het uiteraard moeilijk om problemen te detecteren. Mobiele teams kunnen hierop inspelen. Ze zullen dat doen samen met lokale actoren zoals de huisarts, OCMW's en sociale huisvestingsmaatschappijen.Tot slot benadrukt het kabinet Vandenbroucke dat de mobiele hulpverlening voor deze doelgroepen volledig kosteloos zal zijn. Het remgeld valt weg.