...

De vaccinatiestrategie ligt onder vuur, ook van artsensyndicaten. Het grootste syndicaat, Bvas, trok zelfs naar de Raad van State om de strategie aan te vechten.Met name het selecteren van personen met een groter risico van ernstig covid na besmetting wordt in vraag gesteld. Dat houdt onder meer een schending in van de privacy en het beroepsgeheim, luidt het.Frank Robben, directeur van Kruispuntbank gezondheidszorg en van Smals, gaf zaterdag toelichting aan de pers tijden de Q&A van de taskforce.In de databanken gebruikt voor het generen van uitnodigingen voor personen - zoals de databank met vaccinaticodes en de lijsten van personen die een uitnodiging moeten krijgen - worden geen medische gegevens opgenomen, benadrukt hij. Alleen het rijksregisternummer wordt gebruikt om wie in aanmerking komt voor vaccinatie op een bepaald tijdstip te identificeren.Op onze vraag of het tijdstip van uitnodiging zelf geen schending van de privacy inhoudt, bijvoorbeeld wanneer de persoon werkverlet moet vragen om zijn vaccinatie te kunnen ontvangen, verklaart Robben dat daarmee rekening wordt gehouden.Een (veel? kleinere) groep van personen uit dezelfde leeftijdsgroepen met geen enkele risicofactor zullen mee uitgenodigd worden. Wanneer iemand op een bepaald tijdstip moet komen, is er daarmee nog geen aanwijzing dat hij of zij effectief een risicofactor heeft.