...

Groen en Ecolo pleitten in het euthanasiedebat voor een kaderwet over het levenseinde, waarbij alle materies over het levenseinde, dus naast euthanasie ook de palliatieve zorg. "Maar uit de afgelopen hoorzittingen in de Senaat bleek dat er nog geen consensus is over zo'n algemene, overkoepelende visie. Daarom zullen we alvast de voorstellen van de senatoren Mahoux, Defraigne, Swennen en De Gucht steunen, mits we hierover in de Senaat open over kunnen debatteren", kondigt Freya Piryns in een mededeling aan. Volgens haar is uit de debatten in commissie gebleken dat een uitbreiding mogelijk is op het vlak van minderjarigen, met betrekking tot de doorverwijsplicht, en op het vlak van de onbeperkte geldigheid van de wilsverklaring.N-VA, de andere partij die in aanmerking zou komen voor een wisselmeerderheid (het Vlaams Belang wil geen enkele uitbreiding), wil vooralsnog niet reageren op de vier voorstellen. Elke Sleurs had zelf herhaaldelijk, maar tevergeefs aangedrongen op een commissievoorstel, en wil nu wachten tot ze inzage heeft in de teksten. In de wandelgangen van de Senaat toonde ze zich alvast niet opgezet met de werkwijze van de paarse partijen.Ook Els Van Hoof zei dat CD&V "onthutst" is over de manier van handelen van de liberale en socialistische coalitiepartners. "We waren bereid tot een debat, maar betreuren dat de media eerder werden ingelicht dan de coalitiepartner", verklaarde ze aan Belga. Inhoudelijk erkende ze dat de keuze van de uitbreiding naar minderjarigen volgens de oordeelsbekwaamheid voor de CD&V-fractie geen basis tot gesprekken is. Wat de wilsverklaring betreft, was de fractie bereid om de geldigheid op tien jaar te brengen. Over de andere voorstellen wilde ze geen commentaar kwijt.Ook cdH was niet te spreken over de werkwijze van de paarse coalitiepartners. "We kennen de teksten niet. Er is gisteren geen meerderheidsoverleg geweest, noch een vraag tot samenwerking", reageerde fractieleider Francis Delpérée, die opmerkte dat de uitbreiding van de wet naar de dementerenden niet weerhouden is in de consensusvoorstellen. Delpérée wil echter pas reageren nadat hij de teksten gezien heeft. "Indien een andere meerderheid dat de federale regeringsmeerderheid de teksten zou goedkeuren, zal dat de zaken niet vereenvoudigen, maar ik ben een man van de wet", stelde de grondwetspecialist. Maar hij wees op meteen ook op dat na de goedkeuring door Senaat en Kamer, het de regering zal zijn die de wet moet uitvoeren. De regering zal dan zijn politieke verantwoordelijkheid nemen, besloot de cdH-fractieleider.