Historisch onderzoek focust nu bijvoorbeeld op de impact door de eeuwen heen van dieren op de leefwereld van mensen.

In de gezondheidszorg past het groene denken netjes in de 'health in all' policy van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Gezondheid zit in alle segmenten van de samenleving. Niet voor niets voegde de faculteit geneeskunde van de Scheldestad het adjectief 'gezondheidswetenschappen' toe aan haar naam.

Preventie is in deze materie een belangrijk aandachtspunt. Het spreekt vanzelf dat er verbanden bestaan tussen leefomgeving en gezondheid. Biodiversiteit, bos, strand, zee, groene enclaves in de stad, licht, (on)gezonde lucht...

De leerstoel 'Zorg en Natuurlijke Leefomgeving' van UAntwerpen komt niets te vroeg

Het heeft impact op lichaam en geest, op brein en emoties. Welzijn, welbehagen en gezondheid zijn onlosmakelijk verbonden. Niet toevallig ook maakte een begrip als de 'healing environment' de jongste jaren opgeld.

Toch is niet altijd duidelijk wat kaf is en wat koren. Precies dat is bij uitstek de opdracht van een universiteit: waarheid van verdichtsel scheiden. En in dat opzicht komt de leerstoel 'Zorg en Natuurlijke Leefomgeving' niets te vroeg. Evenmin toevallig neemt de eerste lijn, de huisartsgeneeskunde die dicht bij de mensen staat, hierin het voortouw. Hoe (gezond) leeft de individuele burger in zijn wijk, dorp, stad? Wat is de impact van groene ruimtes? Van huisdieren? Ook hier is wetenschappelijk onderzoek meer dan aangewezen.

Historisch onderzoek focust nu bijvoorbeeld op de impact door de eeuwen heen van dieren op de leefwereld van mensen.In de gezondheidszorg past het groene denken netjes in de 'health in all' policy van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Gezondheid zit in alle segmenten van de samenleving. Niet voor niets voegde de faculteit geneeskunde van de Scheldestad het adjectief 'gezondheidswetenschappen' toe aan haar naam.Preventie is in deze materie een belangrijk aandachtspunt. Het spreekt vanzelf dat er verbanden bestaan tussen leefomgeving en gezondheid. Biodiversiteit, bos, strand, zee, groene enclaves in de stad, licht, (on)gezonde lucht...Het heeft impact op lichaam en geest, op brein en emoties. Welzijn, welbehagen en gezondheid zijn onlosmakelijk verbonden. Niet toevallig ook maakte een begrip als de 'healing environment' de jongste jaren opgeld.Toch is niet altijd duidelijk wat kaf is en wat koren. Precies dat is bij uitstek de opdracht van een universiteit: waarheid van verdichtsel scheiden. En in dat opzicht komt de leerstoel 'Zorg en Natuurlijke Leefomgeving' niets te vroeg. Evenmin toevallig neemt de eerste lijn, de huisartsgeneeskunde die dicht bij de mensen staat, hierin het voortouw. Hoe (gezond) leeft de individuele burger in zijn wijk, dorp, stad? Wat is de impact van groene ruimtes? Van huisdieren? Ook hier is wetenschappelijk onderzoek meer dan aangewezen.