...

In die hoge raad zal de hervormde 'Orde van Artsen' worden geïntegreerd, naast de Orde van apothekers, van tandartsen, van verpleegkundigen of kinesitherapeuten. En als er een nieuwe beroepstitel wordt goedgekeurd, zal het kader met deontologische regels ook daarvoor gelden.De hoge raad heeft niet langer als opdracht om de beroepseer te verdedigen, zoals dat voor de Orde van Geneesheren al sinds de oprichting in 1947 het geval is. De focus zal daarentegen liggen op de zorgkwaiteit en op de relaties met patiënten en collega's.De parlementsleden van Groen-Ecolo kwamen de voorbije legislaturen al vaker met voorstellen om de Orde te hervormen. Hun laatste amendement kon overigens op heel wat bijval rekenen. Je kan je dan ook afvragen waarom Laurette Onkelinx er niets mee deed. "Geen idee. Wij dachten dat de regering het wetsvoorstel zou overnemen. Maar er is over bepaalde thema's soms onenigheid binnen de politieke families", zegt Muriel Gerkens, voorzitster van de Commissie Volksgezondheid en mede-auteur van het nieuwe voorstel.En het dossier lijkt ook voor minister Maggie De Block geen prioriteit te zijn. "Zij heeft ons laten weten dat ze wacht op aanbevelingen van de Orde zelf alvorens ze een initiatief neemt. En die aanbevelingen zijn erg oppervlakkig", zegt Anne Dedry van Groen. Met name gaat het om een naamsverandering (Orde van 'Artsen' in plaats van 'Geneesheren') en wordt de Brusselse situatie geregeld. "En dat is goed, maar het gaat niet ver genoeg.""Minister De Block heeft laten verstaan dat ze in maart een actieplan zou voorleggen. Het is dus wachten op concrete maatregelen", stelt Muriel Gerkens. Zeker gezien de minister van plan is om KB 78, dat onder meer de organisatie van de Ordes regelt, te herzien.KrijtlijnenOpdracht: Volgens Groen-Ecolo moet een Orde van zorgberoepen focussen op optimale zorgkwaliteit en op de goede relatie tussen collega's, gebruikers en instellingen.Uniforme deontologie: De hoge raad moet een uniform deontologisch kader schetsen waarbinnen de Ordes specifieke regels kunnen opstellen voor hun eigen beroep.Democratisering: Voortaan volstaan vijf jaar ervaring om te zetelen in de Nationale Raad en drie jaar voor de provinciale raden. Alle vertegenwoordigers worden rechtstreeks verkozen en belangenconflicten worden strikt verboden.Billijkheid: Als er een klacht wordt ingediend, kan de beklaagde gehoord worden en mag hij/zij zich laten bijstaan door een persoon naar keuze - de beslissing wordt hem/haar meegedeeld. Er komt een mogelijkheid tot beroep. Gerechtelijke beslissingen worden beknopt gepubliceerd in de jaarverslagen. Na een schorsing is kwijtschelding van een sanctie en rehabilitatie voorzien.Gemengde financiering: Groen-Ecolo wil een einde maken aan de exclusieve financiering via ledenbijdragen. "Aangezien de Ordes meer gaan focussen op zorgkwaliteit, verzekeren ze een dienstverlening aan de bevolking. Het is dan ook logisch dat de maatschappij een deel van de financiering op zich neemt", luidt het.Dat alles lijkt evident, logisch, natuurlijk. Toch zien sommige artsen een inmenging van de politiek en een verregaande hervorming niet zitten. "In het huidige systeem is de Orde een kaste geworden, die zich niet toelaat om na te denken en om het beroep degelijk te organiseren", betreurt Muriel Gerkens.Wat vindt u van de voorstellen van Groen-Ecolo? Neem hier deel aan onze poll.