...

Het voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke past de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen aan de huidige praktijk aan. Verpleegkundigen zullen ook bijkomende taken op zich kunnen nemen, zoals verpleegkundige consulten voor patiënten met complexe gezondheidsproblemen. Verpleegkundig specialisten - verpleegkundigen met een masteropleiding van minstens 6 jaar - zullen bepaalde medische handelingen van complexe verpleegkundige zorg kunnen uitvoeren.Zorgteam en zorgladderIn het kader van een 'gestructureerd zorgteam' zullen verpleegkundigen bepaalde verpleegkundige technische verstrekkingen kunnen delegeren aan andere gezondheidszorgbeoefenaars. Die verstrekkingen moeten steeds worden uitgevoerd onder toezicht van een coördinerend verpleegkundige.Het wetsontwerp verankert daarmee het principe van de 'zorgladder' in de verpleegkunde. In dit model voeren verschillende gezondheidszorgbeoefenaars binnen een team taken uit op hun niveau, met de nodige autonomie en doorgroeimogelijkheden. De verschillende niveaus zijn zorgkundige (1 jaar opleiding), basisverpleegkundige (3-jarige HBO5-opleiding), verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg (4-jarige bachelor), verschillende specialisaties in de verpleegkunde, de verpleegkundig specialist (master) en de klinisch verpleegkundig onderzoeker (doctoraat).Meer autonomieHet doel van de hervorming is alle verpleegkundigen naar waarde in te zetten. Volgens minister Vandenbroucke spenderen verpleegkundigen vandaag te veel tijd aan taken die even goed of beter door anderen kunnen worden gedaan, zoals administratie, huishoudelijke taken of hygiënische basiszorgen. Anderzijds hebben verpleegkundigen nog te weinig autonomie; zo heeft een verpleegkundige vandaag nog een doktersvoorschrift nodig om een pijnstiller toe te dienen.De komende maanden staan de versterking van de bevoegdheden van verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg (met een bachelordiploma) en de verdere uitrol van de functie van verpleegkundig specialist (met een masterdiploma) op de agenda.