...

Hoewel de associatie pas nu is erkend, bestaat ze feitelijk al vijftien jaar. Maar liefst 26 topartsen werken intensief samen. De associatie zorgt voor een belangrijke schaalvergroting van de hartcentra, die de patiënt meer kwaliteit moet bieden.Kwaliteitshandboek"De drie ziekenhuizen streven sinds jaren dezelfde hoogkwalitatieve zorg na", zeggen Pascal Selleslagh, woordvoerder van Maria Middelares, en Veerle De Wispelaere, woordvoerder van AZ Groeninge. "Ze gebruiken in hun drie hartcentra gezamenlijk hetzelfde cardiologisch kwaliteitshandboek en volgen gemeenschappelijke behandelingsprotocollen. Samen legden ze ook dezelfde richtlijnen voor diagnose en therapie vast. Op die manier wordt de zorg maximaal gestroomlijnd."UitwisselingDe samenwerking gebeurt binnen alle deelgebieden van de cardiologie, alsook op het vlak van de hartchirurgie. Er is een permanente uitwisseling via telecommunicatie van beelden van hart en bloedvaten, en andere diagnostische gegevens. De patiënten, die vanuit AZ Damiaan Oostende en AZ Groeninge Kortrijk worden verwezen naar AZ Maria Middelares voor cardiochirurgie, zijn volledig gekend bij aankomst voor behandeling.Pascal Selleslagh: "Deze manier van samenwerken op horizontale basis laat toe om op elke vestiging topartsen aan het werk te hebben. Zo zijn bijvoorbeeld de artsen van Kortrijk en Oostende tevens actief betrokken in activiteiten in AZ Maria Middelares."HartfalenVeerle De Wispelaere vult aan: "Patiënten met hartfalen vormen een steeds groter wordende groep. Deze zwakke patiënten krijgen een multidisciplinair zorgtraject aangeboden, waarbij ze naast een uitgebreid medicatieschema zo nodig een inwendige defibrillator, pacemaker of revalidatie aangeboden krijgen. In samenwerking met de huisarts en de hartfalenverpleegkundigen kunnen deze patiënten na de initiële behandelingsfase thuis opgevolgd worden via de hartfalenkliniek. Dankzij de erkenning van deze samenwerking is de hartpatiënt in onze regio verzekerd van een vlot toegankelijke en veilige opvang en topklinische cardiologische zorg."