...

Karl Pillemer is een Amerikaanse socioloog/gerontoloog. Na een ontmoeting met een voor hem bijzondere 90-jarige dame vroeg hij zich af wat oudere mensen geleerd hebben over het leven dat de rest van ons niet weet. Hij en zijn team interviewden meer dan 1.000 Amerikaanse 65-plussers, luisterden naar hun verhalen en vroegen naar hun adviezen bij verschillende levensvragen en problemen. Ze schreven er een boek over genaamd "30 lessons for living: tried and true advise from the wisest Americans". Het is een druilerige novemberzondag en dus is er iets meer tijd voor de zaaltoer op de psychogeriatrische revalidatiedienst waar ik werk. Ik besluit om in dezelfde lijn van Pillemer de patiënten ook een extra vraag te stellen: "Als u één ding anders had kunnen doen in uw leven, wat zou dat dan zijn?". Er liggen op dat moment 20 patiënten op de afdeling waarvan de gemiddelde leeftijd 77 jaar is. Ik heb taart mee voor de verpleging en na een ietwat meelachtig smakende Senseo begin ik eraan.Ik krijg van vrijwel alle personen verwonderlijk snel en éénduidig antwoorden, ook van de cognitief meer brozere mensenkinderen. Grosso modo komt het voornamelijk op enkele kwesties neer: "Ik had meer moeite moeten doen in mijn relatie/huwelijk", "Werk is belangrijk maar ik had het niet zo hard moeten doen", "Ik had meer tijd moeten besteden aan mijn gezin, familie en vrienden", "Ik had meer mijn zin moeten doen en niet wat anderen van mij verwachtten. Meer moeten zeggen wat ik dacht", "Ik had beter op mijn gezondheid moeten letten", "Ik zou mij minder zorgen gemaakt hebben" en ook "Niets. Het is goed zo. Ik heb nergens spijt van."De antwoorden van de Belgische ouderlingen waren dus niet zo uitgebreid als die van de Amerikaanse senioren maar ze lagen wel integraal in dezelfde lijn.Voor diegenen onder ons die er nog iets aan kunnen hebben zijn de belangrijkste tips voor een goed leven summier op een rij gezet dan ook:Wie meer en uitgebreider raad wil kan het volledige boek lezen maar als we in het bovenstaande al slagen dan denk ik dat we goed op weg zijn naar een blijmoediger bestaan, althans toch als we onze bejaarde ervaringsdeskundigen mogen geloven.