...

Het Vlaams Griepplatform voert zoals elk jaar een campagne om de doelgroepen te sensibiliseren en aan te zetten tot vaccinatie. Het griepvaccin is dit jaar een trivalent monodosisvaccin met antigenen tegen influenza A (H1N1), A (H3N2) en B. Dat zijn dezelfde griepstammen als vorig jaar.De Hoge Gezondheidsraad beveelt nog steeds aan om prioritair chronisch zieken en zwangere vrouwen in te enten. Momenteel krijgt evenwel maar 20 tot 30% van de chronische zieken jonger dan 65 een griepprik en worden zwangere vrouwen zelden gevaccineerd. Als huisarts bent u het best geplaatst om deze doelgroepen te bereiken.Meer info: www.griepvaccinatie.be