...

In 2021, tijdens de covid-pandemie, kregen apothekers door een wetswijziging van minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) al het recht om tegen covid te vaccineren. Dat was toen een "tijdelijke noodmaatregel". Maar hoewel de noodtoestand in maart 2023 werd opgeheven mogen apothekers nog altijd vaccineren tegen covid. De Bvas vecht dit ook nog juridisch aan.Vandaag heeft Vandenbroucke een wetsontwerp klaar waardoor apothekers het komende seizoen, van 1 oktober tot 31 december 2023, mogen vaccineren tegen griep. De maatregel kan verlengd worden. Ook dat is voor het Kartel en de Bvas "volstrekt onaanvaardbaar". "Dit is tegen alle afspraken in en een tweede keer woordbreuk in hetzelfde dossier," aldus beide artsensyndicaten.Ze verwerpen de argumentatie als zou de inzet van apothekers leiden tot een hogere vaccinatiegraad bij kwetsbare bevolkingsgroepen. "Er is geen enkel bewijs dat de apotheker als vaccinator een meerwaarde heeft," zo stellen ze. "Integendeel. Als kwetsbare patiënten niet meer ingeënt worden door de arts is de kans op collaterale schade reëel. Precies die groep heeft immers baat bij een check-up of een preventief onderzoek." Daarnaast leveren huisartsen vaccinatiegegevens aan via het SumEHR. Apothekers daarentegen moeten nog hun eigen software ontwikkelen om informatie te kunnen opladen in de Waalse en Brusselse gezondheidsnetwerken. Met andere woorden: artsen noch verpleegkundigen weten welke vaccins een apotheker heeft toegediend. Dat geldt ook voor de patiënt. Hij heeft een onvolledig overzicht van zijn vaccinatiestatus. De inentingen in de apotheek staan er immers niet bij.Kort en goed: voor Bvas en Kartel is de huisarts de mandaathouder van het zorgvoorschrift."Vaccinatie door de apotheker verhoogt het al bestaande wantrouwen in de overheid en draagt bij tot de uitholling en devaluatie van het artsenberoep. Om de vaccinatiegraad op te krikken, is het zinvoller om vaccins rechtstreeks aan de huisartsenpraktijken te leveren zodat patiënten niet meer naar de apotheek moeten, stellen beide vakbonden.