...

De auteurs stellen vast dat recente griepinfectie een niet-onderkende comorbiditeit is bij 10% van de patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Influenza is geen voorspellende factor van een infarct, maar vaccinatie biedt in dit opzicht wel significante bescherming en daarvan wordt te weinig gebruik gemaakt, concluderen de auteurs. (referentie: MacIntyre CR et al. Heart. 2013; doi:10.1136/heartjnl-2013-304320)