...

De auteurs hebben vastgesteld dat een trivalent inactief vaccin bij volwassenen en een levend afgezwakt vaccin bij kinderen 65-83% bescherming boden tegen de overeenstemmende stammen, en ook 52-54% bescherming tegen stammen die niet overeenstemden met die vaccins. (referentie: Tricco AC et al. BMC Medicine. 2013;11:153)