...

Van 18 tot 24 maart raadpleegden gemiddeld 73 patiënten per 100.000 inwoners hun huisarts met een griepachtig syndroom - klachten als koorts, spierpijn, hoest, loopneus,...) - dat ligt ruim onder de epidemische drempel van 157. Al kunt u nog patiënten met griep over de vloer krijgen, de epidemie lijkt voorbij. De griepepidemie duurde daarmee van 21 januari tot 17 maart. Dat is acht weken, wat gemiddeld is. Ook wat ernst betreft beoordelen de epidemiologen van Sciensano dit seizoen als matig.Op grond van de vaststellingen van de peilpraktijken schat men dat 478.000 patiënten dit seizoen bij hun huisarts op consult kwamen wegens griepachtige syndromen. Daarbij 37.000 kinderen van 5 tot 14 jaar, en 36.000 personen van 65 jaar of ouder.Tot nu toe lag het aantal ziekenhuisopname wegens ernstige verwikkelingen van de griep ook lager dan voorbije jaren.Tussen begin oktober en 24 februari werden 43.835 sterfgevallen gerapporteerd - terwijl er 44.4000 verwacht werden. Van de virologische analyses die Sciensano liet uitvoeren was 54,4% positief voor het influenzavirus. Vooral A(H1N1)pdm09 en A(H3N2) bleken te circuleren. Influenza B-virussen werden er maar weinig gedetecteerd.Een analyse van de effectiviteit van het vaccin volgt nog.