...

Het aantal griepgevallen dat door de huisartsen wordt gemeld is de afgelopen week gedaald. Tussen 3 en 9 maart 2014 consulteerden ongeveer 245 personen op 100.000 inwoners hun dokter met een griepaal syndroom.Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) wacht de cijfers van volgende week af om te bevestigen of de griepepidemie effectief op haar terugweg is. "Voorlopig zijn er nog twee mogelijke verklaringen voor deze daling: ofwel begint de epidemie stilaan af te zwakken, ofwel zien we het tijdelijk effect van de krokusvakantie", zegt Steven Van Gucht, viroloog bij het WIV. Alle leeftijdscategorieën zijn op dit ogenblik getroffen.Circulerende virussenDe virologische analyses tonen een stijging van het aantal luchtwegstalen dat positief test op het influenzavirus. Daarbij worden voornamelijk influenza A stalen gedetecteerd, waarvan het type A(H1N1) en A(H3N2) ongeveer even vaak voorkomen.