...

Het wekelijke influenzabulletin van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid meldt dat het aantal consultaties voor griepsymptomen de voorbije week op 246 per 100.000 inwoners lag. Daarmee werd de epidemische drempel van 138 duidelijk overschreden.Het percentage monsters afgenomen in de Peilpraktijken dat positief wordt bevonden voor influenza A, bedroeg 51%. Vorige week lag de incidentie nog op 136, en bedroeg het aandeel van positieve stalen 40%.Het zat eraan te komen maar het is nu officieel: de griep is in het land. De incidentie van de consultaties stijgt voor alle leeftijdsgroepen. Het virus dat het vaakst wordt aangetroffen is influenza A/H3N2.