...

"Vorige week - tussen 10 februari en 16 februari - consulteerden ongeveer 230 personen op 100.000 inwoners hun dokter met een griepaal syndroom*", legt dr. Viviane Van Casteren, diensthoofd gezondheidszorgonderzoek bij het WIV, uit. "Hierdoor bereikte het aantal mensen dat met griepachtige symptomen een huisarts contacteerde twee weken op rij de epidemische drempel. Dat is het officiële signaal om de griepepidemie in te luiden."Gelijke mateDe stijging van het aantal griepgevallen doet zich voor in alle leeftijdscategorieën. De griep treft Vlaanderen, Wallonië en Brussel in gelijke mate. Per 100.000 inwoners consulteerden, in de drie regio's, ongeveer even veel mensen met griep hun huisarts."De virologische analyses tonen een stijging van het aantal luchtwegstalen dat positief test op het influenzavirus", legt dr. Isabelle Thomas, virologe bij het WIV uit. "Daarbij worden voornamelijk influenza A-stalen gedetecteerd, waarvan het type A(H1N1) en A(H3N2) ongeveer even vaak voor komen", vervolgt dr. Thomas.BeperkenIedereen kan volgens het WIV helpen om de griepoverdracht te beperken. Als je niest of hoest, nies of hoest dan in een zakdoek en gooi hem nadien weg. Als je geen zakdoek hebt, nies dan in je elleboog en niet in je handen. Was je handen regelmatig met zeep en water, zeker na het gebruik van openbaar vervoer. Als je griepsymptomen hebt, blijf dan thuis.