...

Dat zou een waarschuwing moeten zijn voor andere landen die voor eenzelfde uitdaging staan, onderstrepen vorsers van de Aristoteles-Universiteit van Thessaloniki, Griekenland, en de University of New Mexico, Verenigde Staten. De vorsers stellen immers vast dat de belangrijke indicatoren van de volksgezondheid in de recente jaren van achteruitgang van de Griekse economie sterk zijn verslechterd. Zo is de incidentie van zelfmoord tussen 2007 en 2009 gestegen met 22,7% en het aantal moorden met 27,6%. De sterfte aan infectieziekten is toegenomen met 13,2%. Ook is een sterke toename van het aantal gevallen van drugsverslaving en geestelijke stoornissen genoteerd. Dat alles heeft plaatsgevonden in een periode dat de uitgaven voor de volksgezondheid sterk werden beknot (-23,7% tussen 2009 en 2011). (referentie: Kondilis E et al. Am J Public Health. 2013;doi:10.2105/AJPH.2012.301126)