...

Afgelopen weekend hield de sp.a haar verkiezingscongres 'Go Left'. In aanloop naar de parlementsverkiezingen stelt de partij voor de toegankelijkheid van de burgers te verhogen door raadplegingen bij huisartsen gratis te maken.Geen goed idee, vindt Domus Medica dat de socialisten verwijt "in de val van het populisme" te trappen. Volgens de huisartsenvereniging bevindt de huisarts zich nu al in "in de eerste lijn van de zorgverlening". Er zijn slimmere maatregelen te bedenken om de toegankelijkheid van de zorg te verhogen. Wel erkent Domus Medica dat een groep patiënten zorg uitstelt. "Maar laat nu net de huisarts het meest toegankelijk zijn, ook financieel," aldus de vereniging. "Via de verplichte regeling derde betaler betaalt de patiënt bij de huisarts slechts één euro remgeld -en die euro laten huisartsen dan nog vaak vallen als de patiënt geldproblemen heeft."Volgens Domus Medica houdt het gratis-verhaal een groot risico op overconsumptie in. "Het nut van remgeld is aangetoond en andere financiële hinderpalen -zoals onder meer de kostprijs van geneesmiddelen en de ereloonsupplementen- zijn veel groter."Tot slot wijst de huisartsenvereniging op een aantal maatregelen die veel beter zijn dan gratis consultaties. Met name gaat het dan over "een verplicht GMD (een verplichte vaste huisarts) voor elke Belg, het opheffen van het verbod op de regeling derde Betaler en een vorm van echelonnering zijn betere maatregelen dan gratis consultaties bij de huisarts, zijn volgens de huisartsenvereniging veel betere maatregelen."