...

De veralgemening van het gebruik van Vaccinnet is een van de doelstellingen van het Vlaams actieplan voor vaccinaties, dat vorig jaar werd opgesteld. Daarin wordt vooropgezet dat in 2015 Vaccinnet systematisch door alle vaccinatoren moet worden gebruikt. Die doelstelling wordt nu eigenlijk vervroegd door de gratis bestellingen binnenkort enkel nog via Vaccinnet te laten verlopen.Nu zou al 73,5% van de huisartsen en pediaters de databank van de Vlaamse overheid gebruiken. "De uitbreiding naar januari 2014 moet wel haalbaar zijn", stelt Ria Vandenreyt van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "We hebben deze beslissing ook aangekaart tijdens het structureel overleg met vertegenwoordigers van de artsenorganisaties. De enige opmerking was dat we dat dan duidelijk bekend moeten maken. En dat zullen we zeker doen."Eind april, tijdens de Vaccinatieweek, kregen de artsen-vaccinatoren die nog geen gebruik maken van Vaccinnet al een brief van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. Die brief stipuleerde niet alleen dat de artsen gratis vaccins vanaf 2014 alleen nog via Vaccinnet kunnen bestellen, maar onderstreepte ook dat ze de gebruikte vaccins eerst zullen moeten registreren voordat ze nieuwe vaccins kunnen bijbestellen.Kind en Gezin en de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) registreren ook systematisch alle vaccinaties in Vaccinnet zodat vandaag eigenlijk al zowat 90% van alle vaccinaties in de databank zijn opgenomen, maar vanaf 2014 moeten de data van Vaccinnet voor de gratis vaccinaties quasi 100% betrouwbaar zijn.Een lijst van de gratis vaccins vindt u op de website van het Agentschap: http://www.zorg-en-gezondheid.be/Ziektes/Vaccinaties/Info-vaccinatoren/Gratis-vaccins/.