...

Bij de Bvas kan het socialistische voorstel om de raadplegingen bij de huisarts gratis te maken op geen begrip rekenen. De drempel om naar de huisarts te gaan is nu al louter symbolisch, aldus de Bvas. Het syndicaat verwijt de sp.a ook 'intellectuele oneerlijkheid' omdat in het persbericht van de partij enkel staat dat je "vandaag 6 euro remgeld bij de dokter betaalt. Wij stellen voor om ook die 6 euro te schrappen, om zorg toegankelijk te maken." De Bvas stelt dat die 6 euro het maximale remgeld is voor een consultatie voor een gewone rechthebbende zonder voorkeurregeling en zonder GMD. Als een gewone rechthebbende een GMD heeft, bedraagt het remgeld 4 euro. In de voorkeurregeling daalt dat tot 1,5 euro voor patiënten zonder en 1 euro voor patiënten met een GMD. Als patiënten al een raadpleging uitstellen, is dat volgens de Bvas niet omwille van de kostprijs van de raadpleging maar eerder wellicht omwille van de kostprijs van de geneesmiddelen of de bijkomende onderzoeken die ze verwachten dat de huisarts zal voorschrijven. Vandaar dat de Bvas geen enkele reden ziet om het remgeld bij de huisarts af te schaffen. "Om de onderliggende oorzaak van eventueel uitstel van een raadpleging aan te pakken, zou er een flinke budgetinjectie in de gezondheidszorg nodig zijn," besluit het artsensyndicaat.