...

Dat alles blijkt uit een masterscriptie van Hanne Vindevogel (UAntwerpen), student farmaceutische wetenschappen. De KI-tabletten beschermen in beperkte mate tegen het radioactieve jodium dat vrijkomt bij een nucleair incident. Daarom besliste de Belgische overheid in de nasleep van de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl om ze beperkt te verdelen onder de bevolking. België telt vijf nucleaire sites en enkele buitenlandse sites liggen vlakbij de Belgische grens. Een goede voorbereiding op een incident lijkt dus vanzelfsprekend. Uit de scriptie van Vindevogel blijkt dat in de praktijk sterk tegen te vallen.Ze organiseerde een enquête bij 442 Belgen van wie de helft binnen de noodplanningszone in de buurt van een nucleaire site woont. Ook 105 directieleden van scholen in de provincie Antwerpen en 177 apothekers -waarvan 44% in een noodplanningszone- bevroeg Vindevogel. Inwoners binnen een straal van 20 kilometer rond een nucleaire site wordt sterk aanbevolen om KI-tabletten in huis te hebben. Deze bevraging toont aan dat een meerderheid (54%) de aanbeveling in de wind heeft geslagen. Ze hadden geen tabletten in huis.Het gros geeft als verklaring dat ze hierover onvoldoende geïnformeerd werden. Dat vooral kinderen de pillen moeten slikken, wist bijvoorbeeld maar 24% van de respondenten in een noodplanningszone. Van de scholen gelegen binnen de zone van 20 kilometer rond een kerncentrale beschikte 83% over een voorraadje tabletten. Maar wat ermee moet gebeuren, is dan weer een ander paar mouwen. 16% van de directieleden had geen idee hoe ze het zouden aanpakken om hun leerlingen de tabletten te laten innemen. Ook hier wou 74% meer informatie. Uit de bevraging van de apothekers blijkt dan weer dat drie vierde geen actie had ondernomen waarmee ze mensen konden aansporen om hun tabletten af te halen. De helft van de apothekers meende trouwens dat de voorafgaande informatiecampagnes rond de tabletten geen succes waren.