...

Sinds vorig schooljaar is de hpv-vaccinatie gratis voor meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs, dat op advies van de Hoge Gezondheidsraad. Na het eerste vaccinatiejaar is ongeveer 83% van de 35.000 meisjes die in aanmerking kwamen volledig gevaccineerd (drie doses). Negen op de tien kregen minstens n inspuiting.Vlaanderen doet het daarmee beter of minstens even goed dan o.a. Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk, stelt de minister vast. Recuperatie De overgrote meerderheid van de vaccinaties (90%) werden uitgevoerd door de centra voor leerlingenbegeleiding. De overige 10% door huis- en kinderartsen.Dokter Rufij Baeke van het SVH benadrukt dat ook de meisjes die nu naar het derde middelbaar gaan, niet mogen worden vergeten. Zij zijn immers een ideale groep om in te enten, want ze zijn doorgaans nog niet seksueel actief. "De huisarts kan een zeer belangrijke rol spelen in de recuperatie van een belangrijke groep meisjes, die dreigen totaal niet gevaccineerd te worden", stelt Baeke.