...

In een brief aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en commissievoorzitter Thierry Warmoes (PVDA) vraagt BVAS om betrokken te worden bij het debat over gratis geneeskunde. De Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen Aanleiding organiseerde woensdag jl een hoorzitting over het onderwerp. Er liggen vier wetsvoorstellen op tafel: één van PVDA (Raoul Hedebouw), één van de PS (Eliane Tilleux) en twee van de sp.a (Karin Jiroflée). Drempel minimaalAl deze wetsvoorstellen willen het remgeld bij de huisarts afschaffen en de derdebetalersregeling verplicht maken. BVAS is geen voorstander van gratis geneeskunde en ziet geen enkele reden om het remgeld bij de huisarts te schrappen. De drempel om naar de huisarts te gaan ligt nu al bijzonder laag, stelt de BVAS. Rechthebbenden met een voorkeurregeling die een globaal medisch dossier hebben bij hun huisarts betalen vandaag 1 euro remgeld. Als ze geen globaal medisch dossier hebben is dat 1,5 euro.Volgens het grootste artsensyndicaat zal de afschaffing van het remgeld alleen maar groepen met een hoger inkomen sterker bevoordelen. Dat leidt het af uit een evaluatie van de gratis tandzorg voor jongeren tot 18 jaar, een maatregel die in 2009 werd ingevoerd. Het bleek vooral jongeren uit gezinnen met een hoger inkomen van deze maatregel gebruik maakten, en dat die niet ten goede kwam van de lagere inkomens.Domus Medica vs KartelTijdens de Kamercommissie kwamen verschillende sprekers aan het woord, onder meer de voorzitter van Domus Medica, dokter Roel Van Giel, en die van het Kartel, dokter Reinier Hueting.Roel Van Giel vertelde dat Domus Medica geen voorstander is van het afschaffen van het remgeld. De toegankelijkheid van de zorg, waaronder ook de financiële toegankelijkheid, is een probleem met heel wat facetten. De grootste knelpunten zitten niet in de huisartsgeneeskunde. Maar ook in de huisartsgeneeskunde zijn er betere manieren om het geld dat het zou kosten om de remgelden af te schaffen, beter te investeren in een grotere toegankelijkheid. Met name door de positie van de huisarts te verbeteren. Van Giel pleit voor een vaste inschrijving bij de huisarts (GMD), maatregelen om de echelonnering te versterken en een uitgebreidere praktijkondersteuning.De DM-voorzitter denkt dat het voldoende is om het verbod op de derdebetalersregeling af te schaffen, zoals overeengekomen in het huidige akkoord. De derdebetalersregeling verplichten zou volgens hem averechts werken.Dokter Reinier Hueting is wel gevonden voor het afschaffen van de remgelden bij de huisarts. Die hebben volgens hem geen enkel nut - terwijl huisartsen ook in de praktijk ondervinden dat de financiële drempels voor sommige patiënten reële obstakels vormen.De Kartel-voorzitter denkt dat het ook voor iedereen duidelijker zou zijn om de derdebetalersregeling te verplichten. De elektronische facturatie kan administratieve drempels wegwerken. Het telkens inlezen van het eID is onpraktisch en mag niet verplicht worden - er zijn andere mogelijkheden om fraude tegen te gaan.Wat andere maatregelen betreft om de eerste lijn toegankelijker te maken, zit Kartel op dezelfde lijn als Domus Medica.