...

Voor vele huisartsen is het ontbreken van adequaat beschermingsmateriaal op dit moment blijkbaar de hoofdbezorgdheid. De invoer van mondmaskers, beschermbrillen, handschoenen en schorten ligt stil, omdat het meeste van dit materiaal uit China afkomstig is. De Europese aanbesteding voor de aankoop van mondmaskers, waaraan België deelneemt, zal op korte termijn ook geen soelaas brengen.De beschikbare reserves zullen dus optimaal gebruikt moeten worden, om ook de huisartsen te kunnen uitrusten.Ondertussen luidt de afspraak, in afwachting van adequaat materiaal, dat huisartsen patiënten die vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus doorverwijzen naar een ziekenhuisdienst.De huisarts volgt daarbij de richtlijnen van Sciensano en waarschuwt eerst de Dienst infectiebestrijding.Omdat het belangrijk is de epidemie achteraf te evalueren, vraagt men de huisartsen om verdachte gevallen correct te coderen in het EMD: ICPC-2-code A77 en ICD-10code B34.2. De term 'coronavirus infectie' in de (3BT-thesaurus brengt u naar de correcte codes).Het COVID-19-team van Domus Medica staat open voor uw vragen: corona@domusmedica.be. Het bundelt deze en legt ze voor aan de crisiscel van FOD Volksgezondheid, waarmee volgende week een nieuwe bijeenkomst is gepland.Op deze pagina bundelen we koppelingen naar de belangrijkste websites en documenten.