...

Het is een goede beslissing om de arts op het ziekteattest voor langdurig zieken te laten vermelden welke mogelijkheden om te werken een patiënt nog heeft, vindt Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming. Die mogelijkheid van een 'fit note' vindt ook Domus Medica een goede zaak. Voorzitter Roel van Giel: "We mogen langdurig zieken niet herleiden tot hun ziekte of aandoening. Wie nog in staat is om een bepaalde activiteit uit te voeren, ervaart daar positieve effecten van."UitwisselingsplatformMaar dat het de huisarts is die de concrete aanbevelingen moet doen voor mogelijke werkaanpassingen, is zeker geen evidentie. "De best geplaatste arts om uitspraken te doen over de werkmogelijkheden van iemand die met langdurige ziekte kampt, is de arbeidsarts", verduidelijkt dokter Gretel Schrijvers, algemeen directeur van Mensura."Hij kent de werkplek en de risico's het best om een verantwoorde afweging te maken. In dat opzicht is overleg tussen de huisarts en de arbeidsarts voor het advies over de werkmogelijkheden onmisbaar."Tegelijk willen beide partijen vermijden dat dit leidt tot een nog meer administratieve rompslomp. Roel Van Giel: "Zowel huisartsen als arbeidsartsen zijn al overbevraagd. Zonder vlotte uitwisseling van informatie tussen beide artsen dreigen we het hele re-integratieproces enkel te vertragen. Dat kan niet de bedoeling zijn."Mensura en Domus Medica roepen de overheid daarom op om een digitaal overlegplatform te creëren."Het is anno 2021 toch moeilijk te geloven dat alle artsen die betrokken zijn bij het re-integratieproces geen kanaal hebben om informatie uit te wisselen", aldus Gretel Schrijvers. "Dat euvel moeten we de wereld uit helpen."Trio-overlegZe vindt ook dat arbeidsartsen bij langdurig zieken toegang moeten hebben tot het medische dossier van de patiënt.De vorige regering lanceerde het concept van het 'trio-overleg': in de regel zijn ook nog de adviserend artsen van de ziekenfonsen betrokken bij voorstellen voor reïntegratie op het werk, of het hervatten van een activiteit."Een moderne informatie- en overlegtool, waar ook de adviserend arts van de mutualiteit toegang toe zou kunnen krijgen, is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen langdurige ziekte", aldus nog Schrijvers. (Naar een persbericht van Mensura.)