...

In navolging van enkele Amerikaanse ziekenhuizen gaan het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), UMC Groningen en Amsterdam UMC large language model GPT-4 inschakelen om vragen van patiënten te beantwoorden. Het ETZ alleen al ontvangt wekelijks meer dan duizend berichten met vragen van patiënten, vertelt intensivist Jessica Workum aan Skipr.nl.Het AI-model genereert automatisch een conceptantwoord op binnengekomen vragen. Dat conceptantwoord wordt vervolgens 'klaargezet' in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Een zorgverlener bekijkt de geformuleerde tekst eerst en kan deze aanpassen vooraleer dat het antwoord wordt doorgestuurd naar de patiënt. De zorgverleners bepalen ook op welke vragen het model wel of niet antwoordt. Zo heeft het Nederlandse ETZ bepaald dat het model alleen een conceptantwoord voorbereidt als de desbetreffende informatie al bekend is in het dossier van de patiënt. Het model zal bv. geen antwoord geven als een patiënt een vraag stelt over medicatie die niet aan hem of haar is voorgeschreven. Het taalmodel wordt ook niet 'hertraind' om het medisch beroepsgeheim en de privacy van de patiënt te beschermen.EPD-leverancier Epic wil later nog andere ziekenhuizen met hetzelfde EPD laten aansluiten bij het project.