Vorige week gaf de federale ministerraad haar fiat over het principe, vandaag buigt de ministerraad zich inhoudelijk over het wetsontwerp op de netwerken.

Uiteraard is het dringend tijd dat er duidelijkheid komt over het juridische kader. Artsenkrant vernam uit goede bron dat de netwerken ten laatste tegen 1 januari 2020 gevormd moeten zijn.

Als de ministerraad de wetsontwerpen vandaag goedkeurt, dan gaan ze voor een eerste lezing naar de Raad van State. Daarna komen ze opnieuw op het bureau van de ministers terecht.

Hoofdarts

Wat ligt er voor? Inzake governance halen de artsen enkele slagen thuis. Vooreerst zou elk ziekenhuis vertegenwoordigd moeten zijn in de beheersorganen van het netwerk. Lijkt logisch. Daarnaast zou minstens een derde van de bestuurders - onder wie zeker één arts - moeten beschikken over gezondheidsexpertise. Verder moet het netwerk ook voorzien in ten minste één onafhankelijke bestuurder die geen enkele band heeft met de deelnemende ziekenhuizen.

De teksten voorzien verder ook in één netwerkhoofdarts of in een college van hoofdartsen van de deelnemende ziekenhuizen. Die arts of dat college krijgt een beperkt instructierecht ten aanzien van de artsen van het netwerk. Op die manier wil de wetgever de patiëntveiligheid waarborgen.

Consensus

Elk ziekenhuisnetwerk zou een medische raad krijgen. Daarbij geldt een consensusmodel. Dat wil zeggen dat belangrijke beslissingen over klinische aspecten binnen het netwerk genomen worden in onderlinge overeenstemming tussen de beheerder en de medische raad van het netwerk. Voor andere beslissingen geldt dat ze onderworpen worden aan een gewone adviesprocedure door de medische raad van het netwerk.

Vorige week gaf de federale ministerraad haar fiat over het principe, vandaag buigt de ministerraad zich inhoudelijk over het wetsontwerp op de netwerken.Uiteraard is het dringend tijd dat er duidelijkheid komt over het juridische kader. Artsenkrant vernam uit goede bron dat de netwerken ten laatste tegen 1 januari 2020 gevormd moeten zijn.Als de ministerraad de wetsontwerpen vandaag goedkeurt, dan gaan ze voor een eerste lezing naar de Raad van State. Daarna komen ze opnieuw op het bureau van de ministers terecht.Wat ligt er voor? Inzake governance halen de artsen enkele slagen thuis. Vooreerst zou elk ziekenhuis vertegenwoordigd moeten zijn in de beheersorganen van het netwerk. Lijkt logisch. Daarnaast zou minstens een derde van de bestuurders - onder wie zeker één arts - moeten beschikken over gezondheidsexpertise. Verder moet het netwerk ook voorzien in ten minste één onafhankelijke bestuurder die geen enkele band heeft met de deelnemende ziekenhuizen.De teksten voorzien verder ook in één netwerkhoofdarts of in een college van hoofdartsen van de deelnemende ziekenhuizen. Die arts of dat college krijgt een beperkt instructierecht ten aanzien van de artsen van het netwerk. Op die manier wil de wetgever de patiëntveiligheid waarborgen.Elk ziekenhuisnetwerk zou een medische raad krijgen. Daarbij geldt een consensusmodel. Dat wil zeggen dat belangrijke beslissingen over klinische aspecten binnen het netwerk genomen worden in onderlinge overeenstemming tussen de beheerder en de medische raad van het netwerk. Voor andere beslissingen geldt dat ze onderworpen worden aan een gewone adviesprocedure door de medische raad van het netwerk.