...

De studie had betrekking op 106.600 personen die gordelroos hadden gekregen en 213.200 personen die de ziekte niet hadden doorgemaakt. De Britse onderzoekers onderzochten de dossiers van de deelnemers zes jaar nadat gordelroos was gediagnosticeerd en voor sommigen tot 24 jaar daarna. Resultaat: de deelnemers die voor hun 40e gordelroos kregen, hebben 74% meer risico op CVA dan de anderen. Het risico op een infarct neemt met 50% toe en het risico op een transitoir ischemisch accident (TIA, 'mini CVA') is 2,4 keer hoger. Patiënten die na hun 40e werden getroffen, lopen 10% meer risico op een hartinfarct en 15% meer op TIA, maar hun risico op een CVA is niet verhoogd. De wetenschappers veronderstellen dat wanneer het virus weer actief wordt, het de hersenslagaders bereikt, wat het bloedvatenstelsel kwetsbaar maakt. Hoe dan ook verdient het volgens dr. Judith Breuer, hoofdauteur van dit onderzoek, aanbeveling dat iedereen die gordelroos heeft gehad, in het bijzonder op jonge leeftijd, zich laat volgen door een arts en het risico op CVA laat onderzoeken. (referentie: Neurology, 2 januari 2014, doi: 10.1212/WNL.0000000000000038)