In tijden van budgettaire krapte - zoals we die reeds langer kennen - zijn dat geen voor de hand liggende maatregelen. Bovendien was er voor de uitbraak van de coronapandemie geen dringende noodzaak om deze systemen uit te bouwen. Het bestaande kader was niet voorbereid op de grote storm. Dankzij een enorme inhaalspurt van politici, van alle medewerkers in de gezondheidszorg, maar ook van alle mensen in ons land hebben we een catastrofe zoals in Noord-Italië kunnen afwenden. Desalniettemin betaalde België ook een zwarte tol.

Dankzij de positieve evolutie van de besmettingscijfers konden we de afgelopen dagen de eerste stappen zetten naar een minder strenge lockdown en een heropleving van zowel de economie als het sociale leven. Met het terugschroeven van de maatregelen ging er een zucht van opluchting door de bevolking. Ondertussen houden vele landgenoten opnieuw hun adem in. Bijna tachtig procent van de respondenten verwacht dat een volgende coronagolf ons zal overspoelen, blijkt uit een rondvraag van 'Medische Wereld'.

Er is nu meer dan ooit nood aan goede bouwmeesters en aan sereniteit

Ook de meeste experten zijn het erover eens: het nieuwe coronavirus blijft onze wegbegeleider in de komende maanden. De vraag is niet zozeer of er opnieuw opflakkeringen komen, maar eerder hoe goed we deze kunnen indammen. We mogen het fragiele evenwicht, dat we in de laatste weken gerealiseerd hebben, niet opnieuw verstoren.

Een golfbreker bouwen is teamwork. Het evenwicht bewaren is eenieders verantwoordelijkheid. We verlangen allen naar innig samenzijn, maar het virus heeft net die nauwe sociale contacten nodig om te overleven. Ik hoop dat we behoedzaam kunnen omgaan met de pas herwonnen vrijheden, en met elkaar.

Daarnaast staat de gezondheidssector voor een enorme uitdaging. Veel patiënten misten door het coronavirus consultaties, onderzoeken en ingrepen. Een inhaalbeweging moet worden ingezet. Dit terwijl zowel de eerste lijn als de ziekenhuizen in constante bereidheid moeten zijn om volgende coronagolven op te vangen.

Ook de economie heeft nood aan ademruimte. Te midden van dit alles staat de politieke wereld, die deze processen in goede banen moet lijden. Enkelingen die met boutades ten oorlog roepen, verstoren dat delicate proces. Er is nu meer dan ooit nood aan goede bouwmeesters en aan sereniteit.

In tijden van budgettaire krapte - zoals we die reeds langer kennen - zijn dat geen voor de hand liggende maatregelen. Bovendien was er voor de uitbraak van de coronapandemie geen dringende noodzaak om deze systemen uit te bouwen. Het bestaande kader was niet voorbereid op de grote storm. Dankzij een enorme inhaalspurt van politici, van alle medewerkers in de gezondheidszorg, maar ook van alle mensen in ons land hebben we een catastrofe zoals in Noord-Italië kunnen afwenden. Desalniettemin betaalde België ook een zwarte tol.Dankzij de positieve evolutie van de besmettingscijfers konden we de afgelopen dagen de eerste stappen zetten naar een minder strenge lockdown en een heropleving van zowel de economie als het sociale leven. Met het terugschroeven van de maatregelen ging er een zucht van opluchting door de bevolking. Ondertussen houden vele landgenoten opnieuw hun adem in. Bijna tachtig procent van de respondenten verwacht dat een volgende coronagolf ons zal overspoelen, blijkt uit een rondvraag van 'Medische Wereld'. Ook de meeste experten zijn het erover eens: het nieuwe coronavirus blijft onze wegbegeleider in de komende maanden. De vraag is niet zozeer of er opnieuw opflakkeringen komen, maar eerder hoe goed we deze kunnen indammen. We mogen het fragiele evenwicht, dat we in de laatste weken gerealiseerd hebben, niet opnieuw verstoren.Een golfbreker bouwen is teamwork. Het evenwicht bewaren is eenieders verantwoordelijkheid. We verlangen allen naar innig samenzijn, maar het virus heeft net die nauwe sociale contacten nodig om te overleven. Ik hoop dat we behoedzaam kunnen omgaan met de pas herwonnen vrijheden, en met elkaar.Daarnaast staat de gezondheidssector voor een enorme uitdaging. Veel patiënten misten door het coronavirus consultaties, onderzoeken en ingrepen. Een inhaalbeweging moet worden ingezet. Dit terwijl zowel de eerste lijn als de ziekenhuizen in constante bereidheid moeten zijn om volgende coronagolven op te vangen. Ook de economie heeft nood aan ademruimte. Te midden van dit alles staat de politieke wereld, die deze processen in goede banen moet lijden. Enkelingen die met boutades ten oorlog roepen, verstoren dat delicate proces. Er is nu meer dan ooit nood aan goede bouwmeesters en aan sereniteit.