...

Voor pharma.be, de koepel van de innovatieve geneesmiddelenindustrie, staat de keuze van de patiënt centraal. "Wij zijn voorstander van een duurzaam zorgsysteem dat de noden van de patiënt en de therapeutische vrijheid van de artsen en apothekers respecteert", luidt het.Wel betreurt de organisatie het dat de CM zich in haar denkoefening beperkt tot de sector van de geneesmiddelen. Want de farmaceutische industrie neemt wel degelijk haar verantwoordelijkheid op om het evenwicht van het geneesmiddelenbudget te verzekeren. De voorbije vijf jaar heeft dat budget overigens meer dan de helft van de besparingen in de gezondheidszorg gedragen, benadrukt pharma.be. "In geval het budget voorzien voor de terugbetaling van geneesmiddelen wordt overschreden, zijn de farmaceutische bedrijven verplicht dit zelf te financieren. Dat is uniek in België."Ten slotte meldt pharma.be nog dat ze het systeem van goedkope geneesmiddelen, die volgens het Riziv een besparing realiseren van 1,2 miljard euro, ondersteunt.Sluis beter dan kiwiFebelgen, de koepelvereniging van de generische industrie, vindt het een goede zaak dat de CM het kiwimodel opgeeft. Het voorgestelde sluismodel biedt alvast het voordeel dat er meerdere spelers op de markt blijven, luidt het. Maar andere modaliteiten lijken dan weer omslachtig en/of niet zomaar realiseerbaar.Oplossingen moeten evenwel niet altijd gezocht worden in nieuwe concepten, gaat Febelgen verder. "Gezond verstand alleen al kan ons af en toe flink vooruit helpen. Het volstaat niet alleen om te focussen op het verlagen van de prijs van geneesmiddelen. Even belangrijk is dat men er ook voor zorgt dat de meest kosteneffectieve geneesmiddelen daadwerkelijk gebruikt worden."Positieve incentivesDie oplossing - goedkoop voorschrijven - ligt volgens Febelgen binnen handbereik en vereist geen herziening van het systeem, in tegenstelling tot het sluismodel. Joris Van Assche, afgevaardigd bestuurder: "Voor FeBelGen komt het er nu gewoon op aan een systeem waarvan de fundamenten goed zijn, meer spankracht te geven en het ook attractiever te maken voor de arts. Meerdere pistes, of een combinatie ervan zijn hier mogelijk. Zo zou, in overleg met de artsen, het te behalen percentage 'goedkoop voorschrijven' kunnen verhoogd worden door het te ijken op hetgeen een bepaalde referentiegroep nu reeds als 'goedkoop' voorschrijft. Ook kan een dynamischere invulling gegeven worden aan wat men precies onder een begrip 'goedkoop' geneesmiddel begrijpt." Artsen die kosteneffectief en kwaliteitsvol voorschrijven, kunnen hiervoor ook geïncentiveerd worden, idee dat ook door de CM naar voren geschoven wordt.Relatief beperkte aanpassingen van het voorschrijfgedrag volstaan volgens Febelgen om aanzienlijke besparingen te verwezenlijken: als artsen 1% meer 'goedkoop' gaan voorschrijven, leidt dit voor het Riziv tot een jaarlijkse minderuitgave van 17 miljoen euro.