...

De 30%-regel met terugwerkende kracht toepassen voor nieuwe wachtposten, dat kan gewoon niet. Dat zegt Domus Medica, dat met Wachtposten Vlaanderen naar het Riziv trekt.De huisartsenvereniging wil samen met Wachtposten Vlaanderen een en ander opnieuw bespreekbaar maken met het Riziv. Even herhalen: in het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2013-2014 staat een bepaling dat nieuwe aanvragen voor wachtposten niet worden goedgekeurd, als 30% van de wachtdoende artsen tegen de wachtpost stemmen. Daarenboven blijkt dat het Riziv deze regeling ook zou toepassen op de aanvragen in 2012.VZW-wetgeving als maatstaf Voor Maaike Van Overloop, voorzitter van Domus Medica, kan dat laatste al helemaal niet door de beugel. Samen met de Vlaamse overkoepelende vereniging van de wachtposten, gaat Domus Medica daar bij het Riziv duidelijk protest tegen aantekenen. "De aanvragen die in 2012 eigenlijk al het licht op groen hadden gekregen, moeten goedgekeurd blijven", aldus de DM-voorzitter.Ook over de 30%-regel moeten we nog kunnen onderhandelen, vindt ze. De Kringen, die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de wachtdienst, zijn wettelijk vzw's. Voor een verandering van de statuten in de vzw, heb je een tweederdemeerderheid nodig. Voor een verandering van het huishoudelijk reglement volstaat de helft plus een. Het oprichten van een wachtpost valt eigenlijk onder het laatste.Een tweederdemeerderheid voor de wachtposten is dus erg bediscussieerbaar, maar deze regel gaat nog verder. "Het Riziv is weliswaar niet gebonden aan de vzw-wetgeving", zegt Dr. Van Overloop. "Maar het illustreert toch duidelijk dat de 30%-regel een brug te ver is."