...

De campagne wil het publiek sensibiliseren. U hebt allen al de affiches, banners en video'tjes gezien. Negatieve gedachten bij de patiënt worden omgeturnd in een positieve houding. Een kritische opmerking over de tijd doorgebracht in de wachtzaal wordt kortgeknipt tot gewoon een groet. Met de campagne wil de Algemene Directie van de FOD Binnenlandse Zaken bij de algemene bevolking meer respect voor de huisarts promoten.Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel noemt de campagne een positieve zaak. "Agressie is nog altijd een toenemend probleem. Dat de overheid de bevolking wil sensibiliseren, is zeker belangrijk."Een aantal gevallen van agressie zette het thema jaren geleden in de kijker. Vooral de moord, nu vier jaar geleden, op dokter Patrik Roelandt - zelf een voorvechter van meer veiligheid voor de beroepsgroep - bracht de trein aan het rollen. Een onderzoek van de Orde van de Artsen zette in 2016 in de verf dat acht op tien van de artsen al met agressie van patiënten af te rekenen had. De Orde startte een meldpunt, met Arts in Nood. Artsen registreren gevallen van agressie nog altijd te schaars. In 2018 tekende de Orde via het meldpunt 137 gevallen op, in 2019 waren er dat 191. Het meldingsformulier vindt u op de website ordomedic.be - bovenaan rechts op de pagina.Een nieuwe brochure met tips over hoe u uw praktijk veiliger kunt inrichten en organiseren, werd in 2017 via besafe.be verspreid. De minister van Binnenlandse Zaken stuurde in september 2018 een brief naar de korpschefs van de politiezones om met de verantwoordelijken van de lokale huisartsenkringen een samenwerkingsprotocol af te sluiten. Het artikel 458 van het Strafwetboek over het beroepsgeheim werd uitgebreid met een paragraaf ter: in constructief overleg tussen artsen en parket kan men met respect voor het beroepsgeheim informatie uitwisselen in het belang van de veiligheid van personen en/of van de maatschappij.De trein rolt, maar hij rolt traag - de meeste van deze maatregelen bleven min of meer steken in de goede bedoelingen.