...

Julie Glanville (University of York, Groot-Brittanni en collega's analyseerden en vergeleken de gegevens voor Groot-Brittanni de Verenigde Staten, Australi Canada, Duitsland en Nederland. Ze hielden rekening met publicaties uit 2001 tot en met 2007. De kwaliteit evalueerden ze op basis van het aantal geciteerde publicaties, de gemiddelde citatiescores en de Hirsch-index. In totaal werden in de deelnemende landen samen 82.169 papers gepubliceerd over eerstelijnszorg.Hirsch-indexDe 141 onderzoekers met het grootste aantal publicaties waren samen verantwoordelijk voor 8,3% van het totaal aantal publicaties. Onder de auteurs met het grootste aantal publicaties die minstens vijf maal geciteerd werden, kwamen er het meest uit de VS, Groot-Brittannien Nederland. De top 10 van auteurs met het grootste aantal publicaties met minstens 20 citaties, kwam vooral uit Groot-Brittannien de Verenigde Staten.De gemiddelde Hirsch index - een maat voor de productiviteit van de onderzoeker, en de impact van zijn gepubliceerd werk - bedroeg 14 voor Nederland, 13 voor Groot-Brittanni 12 voor de VS, 7 voor Canada, 4 voor Australien 3 voor Duitsland.De Britse auteurs besluiten dat Groot-Brittannien Nederland het meest geciteerde eerstelijnszorgpapers produceren die ook effectief worden geleid door eerstelijnsonderzoekers. Ze wijzen er nog op dat slechts 29% van de papers over eerstelijnszorg minstens n eerstelijnsonderzoeker als auteur heeft.